Skip to main content

Bandaža značenje

šta znači Bandaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Bandaža (fr. bandage)medicina: zavoj; zavijanje, previ j anje;,utega (kod mačevalaca i boksera); obruč na naplatku, okov na točku; veza, spojnica.

Reč Bandaža sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. бандаге) мед. завој; завијање, преви ј ање;,утега (код мачевалаца и боксера); обруч на наплатку, оков на точку; веза, спојница.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b