Skip to main content

Bandažirati značenje

šta znači Bandažirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Bandažirati (fr. bandager) ned. zaviti, pre-viti, previjati;sport: staviti utege (u mačevanju i boksu); metnuti obruč na naplatak, okov na točak.

Reč Bandažirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. бандагер) нед. завити, пре-вити, превијати; сп. ставити утеге (у мачевању и боксу); метнути обруч на наплатак, оков на точак.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b