Skip to main content

Bandažist značenje

šta znači Bandažist

Na latinici: Definicija i značenje reči Bandažist (fr. bandagiste) proizvođač, prodavac hirurških aparata, naročito zavoja, utega islično:

Reč Bandažist sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. бандагисте) произвођач, продавац хируршких апарата, нарочито завоја, утега и сл.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b