Skip to main content

Banderilja značenje

šta znači Banderilja

Na latinici: Definicija i značenje reči Banderilja (iš. banderilla) koplje sa zastavicom, koje se upotrebljava u borbi s bikovima.

Reč Banderilja sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (иш. бандерилла) копље са заставицом, које се употребљава у борби с биковима.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b