Skip to main content

Bandist(a) značenje

šta znači Bandist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Bandist(a) (ital. banda) član (svirač) u vojnoj muzici;isto znači i banda.

Reč Bandist(a) napisana unazad: )a(tsidnaB i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. банда) члан (свирач) у војној музици; уп. банда.

Slično: 
Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b