Skip to main content

Bandit značenje

šta znači Bandit

Na latinici: Definicija i značenje reči Bandit (ital. bandito) razbojnik, drumski razbojnik, plaćeni ubica; pustahija, nevaljalac, propalica, skitnica.

Reč Bandit sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. бандито) разбојник, друмски разбојник, плаћени убица; пустахија, неваљалац, пропалица, скитница.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b