Skip to main content

Banditizam značenje

šta znači Banditizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Banditizam (fr. banditisme) razbojniko-vanje, hajdukovanje, hajdučija; pustahij-stvo, nevaljalstvo.

Reč Banditizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. бандитисме) разбојнико-вање, хајдуковање, хајдучија; пустахиј-ство, неваљалство.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b