Skip to main content

Bandleta značenje

šta znači Bandleta

Na latinici: Definicija i značenje reči Bandleta (fr. bandeletette) uzan zavoj, zavojić; mala traka, tračica; pruga u boji; građ. pljosnata mala šipka.

Reč Bandleta sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. банделететте) узан завој, завојић; мала трака, трачица; пруга у боји; грађ. пљосната мала шипка.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b