Skip to main content

Bandola značenje

šta znači Bandola

Na latinici: Definicija i značenje reči Bandola (ital. bandola,od španske reči: el bandola) muz. gitari sličan muz. instrument sa 4 do 10 metalnih žica, upotrebljava se naročito u Sev. Americi i Meksiku;isto znači i mandora, mandola.

Reč Bandola sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. бандола, шп. ел бандола) муз. гитари сличан муз. инструмент са 4 до 10 металних жица, употребљава се нарочито у Сев. Америци и Мексику; уп. мандора, мандола.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b