Skip to main content

Bandolin značenje

šta znači Bandolin

Na latinici: Definicija i značenje reči Bandolin mast za kosu, da bi bila glatka i sjajna.

Reč Bandolin sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: маст за косу, да би била глатка и сјајна.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b