Skip to main content

Bandu ra značenje

šta znači Bandu ra

Na latinici: Definicija i značenje reči Bandu ra (rus. bandura) muzički instrument Ukrajinaca i Poljaka, sličan gitari i balalajci, samo sa više žica (8^24).

Reč Bandu ra sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (рус. бандура) музички инструмент Украјинаца и Пољака, сличан гитари и балалајци, само са више жица (8^24).


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b