Skip to main content

Bank značenje

šta znači Bank

Na latinici: Definicija i značenje reči Bank (ital. banco,od francuske reči: banque) uplaćeni novac svih igrača u hazardnoj igri karata;isto znači i banka.

Reč Bank sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (итал. банцо, фр. банqуе) уплаћени новац свих играча у хазардној игри карата; уп. банка.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b