Skip to main content

Banka

Šta znači Banka


Banka značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Banka (od italijanske reči: banco, od francuske reči: banque, od nemačke reči: Bank) novčani zavod, ustanova koja radi s novcem; posreduje u kreditnim poslovima, prima novac na štednju, daje zajmove uz kamatu, kupuje i prodaje hartije od vrednosti, strani novac itd., štedionica; kod nas i novčanica od 10 dinara; zgrada u kojoj se nalaze prostorije jednog novčanog zavoda; isto znači i bankarstvo:

Reč Banka napisana unazad: aknab

Banka se sastoji od 5 slova.

sta je Banka

Slično:
Šta znači Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak i...
Šta znači Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Šta znači Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih n...
Šta znači Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici ...
Šta znači Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom ...
Šta znači Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, ...