Skip to main content

Banka značenje

šta znači Banka

Na latinici: Definicija i značenje reči Banka (ital. banco,od francuske reči: banque,od nemačke reči: Bank) novčani zavod, ustanova koja radi s novcem; posreduje u kreditnim poslovima, prima novac na štednju, daje zajmove uz kamatu, kupuje i prodaje hartije od vrednosti, strani novac itd., štedionica; kod nas i novčanica od 10 dinara; zgrada u kojoj se nalaze prostorije jednog novčanog zavoda;isto znači ibankarstvo:

Reč Banka sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. банцо, фр. банqуе, нем. Банк) новчани завод, установа која ради с новцем; посредује у кредитним пословима, прима новац на штедњу, даје зајмове уз камату, купује и продаје хартије од вредности, страни новац итд., штедионица; код нас и новчаница од 10 динара; зграда у којој се налазе просторије једног новчаног завода; уп. банк.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b