Skip to main content

Bankar značenje

šta znači Bankar

Na latinici: Definicija i značenje reči Bankar (fr. banquier) lice koje se bavi novčanim, kreditnim i efektnim poslovima, sopstvenik banke, menjač, saraf; igrač koji držibankarstvo:

Reč Bankar sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. банqуиер) лице које се бави новчаним, кредитним и ефектним пословима, сопственик банке, мењач, сараф; играч који држи банк.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b