Skip to main content

Banketa značenje

šta znači Banketa

Na latinici: Definicija i značenje reči Banketa (fr. banquette) vojska: stupnjevita uzvišica iza grudobrana za strelce; uzvišena pešačke staza pored kolovoza na putu; unutrašnji naslon na prozoru.

Reč Banketa sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. банqуетте) вој. ступњевита узвишица иза грудобрана за стрелце; узвишена пешачке стаза поред коловоза на путу; унутрашњи наслон на прозору.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b