Skip to main content

Bankrot

Šta znači Bankrot


Bankrot značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bankrot (od italijanske reči: bancarotta, od latinske reči: bancus klupa, rumpere slomiti) slom banke, obustava plaćanja, nesposobnost plaćanja i odgovaranja svojim novčanim obavezama, postradalost; figurativno: potpuna propast, stradanje; bankrotstvo.

Reč Bankrot napisana unazad: torknab

Bankrot se sastoji od 7 slova.

sta je Bankrot

Slično:
Šta znači Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak i...
Šta znači Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Šta znači Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih n...
Šta znači Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici ...
Šta znači Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom ...
Šta znači Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, ...