Skip to main content

Bankvaluta značenje

šta znači Bankvaluta

Na latinici: Definicija i značenje reči Bankvaluta (ital. banco, valuta) bankovni novac kao fingirana novčana jedinica.

Reč Bankvaluta sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. банцо, валута) банковни новац као фингирана новчана јединица.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b