Skip to main content

Bazanirati značenje

šta znači Bazanirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Bazanirati (fr. basaner) obojiti ili učiniti kožu (jagnjeću, ovčiju, teleću) za kori-čenje knjiga; obojiti crno.

Reč Bazanirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. басанер) обојити или учинити кожу (јагњећу, овчију, телећу) за кори-чење књига; обојити црно.


Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učest...
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Sve reči na slovo b