Skip to main content

Bazrđan-baša značenje

šta znači Bazrđan-baša

Na latinici: Definicija i značenje reči Bazrđan-baša (pere.-tur. bezirganbasi) starešina trgovačkog esnafa.

Reč Bazrđan-baša sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (пере.-тур. безирганбаси) старешина трговачког еснафа.


Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učest...
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Sve reči na slovo b