Skip to main content

Bazanit značenje

šta znači Bazanit

Na latinici: Definicija i značenje reči Bazanit (od grčke reči: basanos probni kamen) tvrd crni kamen od koga su stari Egipćani izrađivali kipove.

Reč Bazanit sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. басанос пробни камен) тврд црни камен од кога су стари Египћани израђивали кипове.


Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učest...
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Sve reči na slovo b