Skip to main content

Bazarn značenje

šta znači Bazarn

Na latinici: Definicija i značenje reči Bazarn (fr. bazarne) vrsta finog burgund-skog vina.

Reč Bazarn napisana unazad: bazarn i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. базарне) врста финог бургунд-ског вина.

Slično: 
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Baziotripsija ned. u slučajevima naročito teškog porođaja: lomljenje detinje glav...
Sve reči na slovo b