Skip to main content

Baze značenje

šta znači Baze

Na latinici: Definicija i značenje reči Baze (od grčke reči: basis) pl. hen. jedinjenja koja sa kiselinama obrazuju soli (njihovi rastvori u vodi pokazuju većinom alkalnu reakciju);isto znači i baza.

Reč Baze sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч. басис) пл. хен. једињења која са киселинама образују соли (њихови раствори у води показују већином алкалну реакцију); уп. база.


Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učest...
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Sve reči na slovo b