Skip to main content

Bazilisk značenje

šta znači Bazilisk

Na latinici: Definicija i značenje reči Bazilisk (od grčke reči: basiliskos)zoologija: kraljevski zmaj, vrsta neškodljivog guštera u Južnoj Americi i Aziji; mit. legendarni kraljevski zmaj koji je, tobože, svojim pogledom zadavao smrt.

Reč Bazilisk sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. басилискос) зоол. краљевски змај, врста нешкодљивог гуштера у Јужној Америци и Азији; мит. легендарни краљевски змај који је, тобоже, својим погледом задавао смрт.


Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učest...
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Sve reči na slovo b