Skip to main content

Baziotrib značenje

šta znači Baziotrib

Na latinici: Definicija i značenje reči Baziotrib (od grčke reči: basis, tribe trljanje)medicina: akušerski instrumenat za lomljenje detinje glave u materici i za izvlačenje deteta (upotrebljava se kod teških porođaja kada je to jedini izlaz); baziotriptor, kefalo-trib, kefalotripzor

Reč Baziotrib napisana unazad: baziotrib i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. басис, трибе трљање) мед. акушерски инструменат за ломљење детиње главе у материци и за извлачење детета (употребљава се код тешких порођаја када је то једини излаз); базиотриптор, кефало-триб, кефалотрипзор

Slično: 
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Baziotripsija ned. u slučajevima naročito teškog porođaja: lomljenje detinje glav...
Sve reči na slovo b