Skip to main content

Baziotripsija značenje

šta znači Baziotripsija

Na latinici: Definicija i značenje reči Baziotripsija (od grčke reči: basis, tripsis trljanje) ned. u slučajevima naročito teškog porođaja: lomljenje detinje glave u materici i vađenje deteta baziotribom.

Reč Baziotripsija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. басис, трипсис трљање) нед. у случајевима нарочито тешког порођаја: ломљење детиње главе у материци и вађење детета базиотрибом.


Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učest...
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Sve reči na slovo b