Skip to main content

Berat značenje

šta znači Berat

Na latinici: Definicija i značenje reči Berat (arap. bara t) carsko pismo ili povelja kojom se nekom daju naročite povlastice; carsko pismo kojim se neko postavlja na neki položaj; pismo kojim se davala eg-zekvatura evropskim diplomatskim predstavnicima u Turskoj.

Reč Berat sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. бара т) царско писмо или повеља којом се неком дају нарочите повластице; царско писмо којим се неко поставља на неки положај; писмо којим се давала ег-зекватура европским дипломатским представницима у Турској.


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b