Skip to main content

Bersaljeri značenje

šta znači Bersaljeri

Na latinici: Definicija i značenje reči Bersaljeri (ital. bersaglieri) pl. strelci (vrsta pešadije uod italijanske reči: vojsci, osnovana 1836.godina:).

Reč Bersaljeri sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. берсаглиери) пл. стрелци (врста пешадије у итал. војсци, основана 1836. год.).


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b