Skip to main content

Bertijonaža značenje

šta znači Bertijonaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Bertijonaža (fr. bertillonage) u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti (identifikacija) neke ličnosti putem antropometrijske metode (naziv pood francuske reči: antropolo-gu Alfoisu Bertijonu, 1853—1914).

Reč Bertijonaža sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. бертиллонаге) у криминали-стици: утврђивање истоветности (идентификација) неке личности путем антропометријске методе (назив по фр. антрополо-гу Алфоису Бертијону, 1853—1914).


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b