Skip to main content

Berseza značenje

šta znači Berseza

Na latinici: Definicija i značenje reči Berseza (fr. berceuse) kuz. uspavanka.

Reč Berseza sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. берцеусе) куз. успаванка.


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b