Skip to main content

Bernijeskan značenje

šta znači Bernijeskan

Na latinici: Definicija i značenje reči Bernijeskan (ital. Berni, bernesco) ćudljiv, nastran (po načinu pisanjaod italijanske reči: pesnika Bernija, koji je preradio Bojardov ep „Zaljubljeni Rolando").

Reč Bernijeskan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (итал. Берни, бернесцо) ћудљив, настран (по начину писања итал. песника Бернија, који је прерадио Бојардов еп „Заљубљени Роландо").


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b