Skip to main content

Bernardinci značenje

šta znači Bernardinci

Na latinici: Definicija i značenje reči Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098. u Francuskoj.

Reč Bernardinci sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: пл. бела браћа, калуђери католичког калуђерског реда, основаног 1098. у Француској.


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b