Skip to main content

Berberis značenje

šta znači Berberis

Na latinici: Definicija i značenje reči Berberis (od latinske reči: berberis vulgaris) bog. žutika

Reč Berberis sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. берберис вулгарис) бог. жутика


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b