Skip to main content

Berberiva značenje

šta znači Berberiva

Na latinici: Definicija i značenje reči Berberiva (od latinske reči: berberis) žuta boja koja se dobija iz korena biljke žutike.

Reč Berberiva sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. берберис) жута боја која се добија из корена биљке жутике.


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b