Skip to main content

Berdanka značenje

šta znači Berdanka

Na latinici: Definicija i značenje reči Berdanka (eng. Berdan) puška ostraguša, nazvana po pronalazaču Amerikancu Berdanu ( + 1893), ranije upotrebljavani u ruskoj i srpskoj pešadiji.

Reč Berdanka sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (енг. Бердан) пушка острагуша, названа по проналазачу Американцу Бердану ( + 1893), раније употребљавани у руској и српској пешадији.


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b