Skip to main content

Bere značenje

šta znači Bere

Na latinici: Definicija i značenje reči Bere (fr. beret) plitka i okrugla francuska kapa; beretka.

Reč Bere sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. берет) плитка и округла француска капа; беретка.


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b