Skip to main content

Berekin značenje

šta znači Berekin

Na latinici: Definicija i značenje reči Berekin (ital. birichino) raspušten dečak, deran, mangup.

Reč Berekin sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. бирицхино) распуштен дечак, деран, мангуп.


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b