Skip to main content

Bereta značenje

šta znači Bereta

Na latinici: Definicija i značenje reči Bereta (fr. barrette,od italijanske reči: berretta, od latinske reči: barretum) kapa uopšte; ćoškasta ili okrugla kapa bez štita, kakvu nose na službi sudije, sveštenici itd.

Reč Bereta sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. барретте, итал. берретта, нлат. барретум) капа уопште; ћошкаста или округла капа без штита, какву носе на служби судије, свештеници итд.


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b