Skip to main content

Berićet značenje

šta znači Berićet

Na latinici: Definicija i značenje reči Berićet (arap. baraka,od turske reči: bereket) l. letina, plod, rod; 2. sreća, napredak.

Reč Berićet napisana unazad: teireB i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (арап. барака, тур. берекет) л. летина, плод, род; 2. срећа, напредак.

Slično: 
Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b