Skip to main content

Beril značenje

šta znači Beril

Na latinici: Definicija i značenje reči Beril (od grčke reči: beryllos)Minerali: heksagonalni mine-ral, neprovidan, mutnozelene boje; plemeniti beril je ili divne zatvorenozelene boje (smaragd), ili zelenkastoplave (akva-marii).

Reč Beril sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. берyллос) мин. хексагонални мине-рал, непровидан, мутнозелене боје; племенити берил је или дивне затворенозелене боје (смарагд), или зеленкастоплаве (аква-марии).


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b