Skip to main content

Berilistika značenje

šta znači Berilistika

Na latinici: Definicija i značenje reči Berilistika (od grčke reči: beryllos) gatanje, proricanje budućnosti iz čarobnog ogledala (napravljenog iz berila).

Reč Berilistika sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. берyллос) гатање, прорицање будућности из чаробног огледала (направљеног из берила).


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b