Skip to main content

Berkan značenje

šta znači Berkan

Na latinici: Definicija i značenje reči Berkan (ital. berracano) gusta i teška tka-nina od vune, kostreti ili kamilje dlake za prevlačenje nameštaja.

Reč Berkan sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. беррацано) густа и тешка тка-нина од вуне, кострети или камиље длаке за превлачење намештаја.


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b