Skip to main content

Berklijum značenje

šta znači Berklijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Berklijum hen. transuranski element, proizveden veštački u laboratoriji Kali-fornijskog univerziteta u Berkliju (Veg-kley), otuda i naziv; redni br. 97,hemija: znak Bk.

Reč Berklijum sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: хен. трансурански елемент, произведен вештачки у лабораторији Кали-форнијског универзитета у Берклију (Вег-клеy), отуда и назив; редни бр. 97, хем. знак Бк.


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b