Skip to main content

Berkovec značenje

šta znači Berkovec

Na latinici: Definicija i značenje reči Berkovec (rus. berkovec) mor. ruska mornarska mera od 10 puda = 400 ruskih funti = 163,805kilogram:

Reč Berkovec sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (рус. берковец) мор. руска морнарска мера од 10 пуда = 400 руских фунти = 163,805 кг.


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b