Skip to main content

Berkšir značenje

šta znači Berkšir

Na latinici: Definicija i značenje reči Berkšir (eng. berkshire) po eng. gradu Berk-širu nazvana rasa crnih svinja, proizve-denih ukrštanjem sijamske, kitajske i napolitanske rase.

Reč Berkšir sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (енг. берксхире) по енг. граду Берк-ширу названа раса црних свиња, произве-дених укрштањем сијамске, китајске и наполитанске расе.


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b