Skip to main content

Berlina značenje

šta znači Berlina

Na latinici: Definicija i značenje reči Berlina (fr. berline) vrsta lakih kola sa četiri sedišta i sa zavaljenim arnjevima, berlinska kola

Reč Berlina sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. берлине) врста лаких кола са четири седишта и са заваљеним арњевима, берлинска кола


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b