Skip to main content

Berlingoca značenje

šta znači Berlingoca

Na latinici: Definicija i značenje reči Berlingoca (ital. berlingare, berlingozza) italijanski narodni ples.

Reč Berlingoca sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. берлингаре, берлингозза) италијански народни плес.


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b