Skip to main content

Berna značenje

šta znači Berna

Na latinici: Definicija i značenje reči Berna (fr. berne)kozmetika: zastava kojom se mornari pozivaju da se vrate s kopna na lađu; zategnute ćebe kojim se neko baca uvis (stara francuska igra).

Reč Berna sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. берне) кор. застава којом се морнари позивају да се врате с копна на лађу; затегнуте ћебе којим се неко баца увис (стара француска игра).


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b