Skip to main content

Beržera značenje

šta znači Beržera

Na latinici: Definicija i značenje reči Beržera (fr. bergere) pastir ka; široka, postavljena naslonjača; ukras za glavu;figurativno: ljubavnica, dragana.

Reč Beržera sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. бергере) пастир ка; широка, постављена наслоњача; украс за главу; фиг. љубавница, драгана.


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b