Skip to main content

Beržerak značenje

šta znači Beržerak

Na latinici: Definicija i značenje reči Beržerak (fr. Bergerac) vrsta finog francuskog vina, nazvana po istoimenom de-partmanu na Dordonji.

Reč Beržerak sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. Бергерац) врста финог француског вина, названа по истоименом де-партману на Дордоњи.


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b