Skip to main content

Beržerija značenje

šta znači Beržerija

Na latinici: Definicija i značenje reči Beržerija (fr. bergerie) tor za ovce; ovčarstvo; pastirska pesma i igra.

Reč Beržerija napisana unazad: ajirereB i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. бергерие) тор за овце; овчарство; пастирска песма и игра.

Slično: 
Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b